Klepp Cykle Club arrangerte sitt første turritt i 2010. Dette var HSVaglerittet som var et terreng ritt som gikk langs Jækysten.

I april 2012 hadde vi den første starten på vår KCC Tempo som senere ble etterfulgt av KCC Lagtempoen.

Begge temporittene blir arrangert på våren der KCC Tempoen er først ut tidlig i april. Lagtempoen kommer i mai måned.

HSVaglerittet ble i 2017 erstattet med et MTB rundbane ritt som også ligger i rittkalender.KLEPP WEATHER