Nyheter fra Norges Cykleforbund

Postet av Terje Tobiassen den 18. Okt 2018

Herlige oktober...

En innholdsrik sykkelsesong er snart lagt bak oss, men det er enda mer å se frem til for de som elsker banesykling, sykkelkross og fatbike. Oktober og november er månedene for evaluering og planlegging, men også for både friske sykkelturer og innehygge. Vi ønsker dere alle en fantastisk høst!


Det internasjonale sykleforbundet UCI tillot med virkning fra 01.07.2018 bruk av skivebremser på landevei for alle klasser. Norges Cykleforbund valgte å følge dette med unntak av aldersbestemte klasser. NCF har egne særnorske regler for utstyr i de aldersbestemte klassene, dette gjelder bl.a. vekt på sykkel, girutveksling og hjul. NCF valgte derfor å utsette en eventuell åpning for bruk av skivebremser til Teknisk utvalg (TU) og Grenutvalg Landevei (GU) hadde fått evaluert og drøftet problemstillingen.

Både Teknisk utvalg og Grenutvalg Landevei har vurdert saken og sett på fordeler/ulemper. De har av den oppfatning at vi ikke kan stoppe utviklingen av sykler selv om vi ønsker å holde igjen på utstyrshysteriet. Etter at Danmark og Sverige åpnet opp for bruk av skivebremser, ser TU og GU det som lite hensiktsmessig å holde igjen de aller yngste. Det presiseres at det er en helt frivillig sak å bytte til sykkel med skivebremser, og at øvrige regler om utstyr for de aldersbestemte klassene opprettholdes.

I styremøte i dag, 17.10.2018, gjorde NCFs forbundsstyre følgende vedtak:

«Forbundsstyret vedtar å åpne for bruk av skivebremser på Landevei i de aldersbestemte ungdomsklassene med virkning fra 01.01.2019 etter innstilling fra TU og GU Landevei. Bruk av skivebremser er da tillatt for alle og i henhold til UCI Regulations 1.3.025 – endring av 01.07.2018».


FELLESMØTET 2019 – SETT AV DATO

I følge NCFs Lov, kap. IV §14, skal det gjennomføres et fellesmøte mellom Forbundstingene, som følger:

«I hvert år mellom Forbundstingene avholdes det fellesmøte med Forbundsstyret, representanter fra regionstyrene, klubber/lag og tingvalgte utvalgsmedlemmer. Møtet avholdes helst innen utgangen av februar. Fellesmøtet innkalles av Forbundsstyret med minst 1 måneds varsel. Saksliste utarbeides av Forbundsstyret og sendes senest 14 dager før møtet avholdes. I den utstrekning Forbundsstyret finner det aktuelt, kan det også innkalles til andre fellesmøter i perioden mellom Forbundstingene».

 

Fellesmøtet i 2019 blir lørdag 9. mars fra ca. kl. 10.00-17.00 på Gardermoen. Sett av datoen i kalenderen så lenge – offisiell innkalling kommer på nyåret.

På Fellesmøtet vil det ikke bli gjort noen vedtak, slik som på Forbundstinget. Fellesmøtets intensjon er å presentere status for organisasjonen, bl.a. økonomi og organisering. Øvrig aktuell informasjon vil bli gitt fra styret og/eller administrasjonen.

Vi ber klubber, regioner og tillitsvalgte om forslag på viktige saker de ønsker skal ha fokus på Fellesmøtet. Send forslag til Beate Stenberg på beate.stenberg@sykling.no innen 15. januar 2019.


OMORGANISERING AV OPPGAVER PÅ FORBUNDSKONTORET

Etter Forbundstinget i mars måtte det nye styret i NCF se på muligheter for å redusere kostnader i administrasjonen. Generalsekretær og administrasjonen fikk oppgaven med å søke å opprettholde driften, men samtidig redusere kostnader.  Det lå i kortene at det ville bli nødvendig med bemanningsreduksjoner, da det ikke var lett å finne kostnader i nødvendig omfang som enkelt lot seg fjerne. Uavhengig av den interne prosessen valgte Sophie Thorell og Per Erik Mæhlum å si ja til nye utfordringer. Vi ønsker begge to lykke til i sine nye stillinger. Begge var dyktige medarbeidere som NCF har hatt stor glede av. De øvrige medarbeiderne har gått inn i en prosess med omfordeling og prioritering av oppgaver på en offensiv og god måte. Målsettingen i hele prosessen har vært å holde våre kunder, regioner og klubber i fokus for å sikre at vi fortsatt møter de oppgaver vi har på en god måte. Her kommer en oversikt på hvem som har hvilke oppgaver, slik at dere i sykkelmiljøet kan få kontaktet riktig person. Dag Schartum-Hansen har fungert som generalsekretær i perioden som har gått da Rune Midthaug fratrådte 1. mai. Eystein Thue Stokstad ble ansatt etter en prosess hvor mange kvalifiserte søkere meldte seg. Eystein vil tiltre sin nye stilling mandag 3. desember, men involveres allerede i prosesser for å lære oss bedre å kjenne.

 

Dag Schartum-Hansen, fra 1.12.18 Eystein Thue Stokstad - Generalsekretær

 • Daglig ledelse av NCF
 • Overordnet ansvar økonomi
 • Ansvar for relasjon mot NIF
 • Ansvar administrasjon, ansatte og drift
 • Sponsorer og samarbeidspartnere

 

May Jorun Vold Busvold

 • Økonomikontroller
 • Ansvarlig kurs (trener 1, trener 2 og massasjekurs)
 • Jenteprosjekt (i samarbeid med Beate)
 • GDPR – personvernforordningen

 

Heikki Dahle

 • Ansvarlig teknisk område (lover, regler og normer)
 • Kommissærutvikling (oppsett, samlinger og utveksling)
 • Rådgiver anlegg
 • Sekretær for styret i NCK AS
 • Samband
 • Administrativ oppfølger Ungdomsutvalget og Teknisk utvalg

 

Beate Stenberg

 • Kommunikasjon (nettside, pressemeldinger, nyhetsbrev, årbok, kampanjer)
 • Kurs (kommissærkurs og arrangementskurs, ansvar vaktkurs)
 • Aktivitetsmidler (søknad, tildeling og rapportering)
 • Jenteprosjekt (i samarbeid med May Jorun)
 • Forbundstinget og Fellesmøtet
 • Integreringsprosjekter, herunder Funksjonshemmede
 • Styresekretær og sekretær for generalsekretær
 • Administrativ oppfølger GU BMX, GU Trial og Mastersutvalget)

 

Thomas Dahlsrud

 • Klubb-/Region-/Medlemsservice (brukerstøtte, samordnet rapportering, drakter)
 • Klubb- og regionsutvikling (klubbveiledning, regionledermøter, utdanning av klubbveiledere)
 • Lisenser
 • UCI Team/KF/Elitelag
 • Lover, regler og normer (i samarbeid med Heikki)
 • Forsikring
 • Idrettens administrative verktøy
 • Administrativ oppfølger GU Sykkelkross og GU Utfor

 

Cato Karbøl

 • Arrangementsansvarlig (NM og NC, ansvar arrangementsmedarbeidere, søknader)
 • Ansvarlig nasjonal terminliste
 • Arrangementssamling og oppfølging arrangører
 • NCF Ranking
 • Marked (oppfølging og gjennomføring av avtaler med samarbeidspartnere)
 • Sosiale medier (Instagram, Twitter og Facebook)
 • Øvrige prosjekter arrangement

 

Kirsti Ruud – prosjektstilling til 31.12.18 (kan bli forlenget)

 • Løypevaktkurs, stasjonære vaktkurs og mobilvaktkurs
 • Budsjettansvar for vaktprosjektet
 • Instruktør og hovedinstruktørkurs for vaktprosjektet

 

Hans Falk - Sportssjef

 • Leder avdeling Toppidrett -resultat og personalansvar.
 • Sportslige planer og budsjettansvar sport
 • Ansvar landslag alle grener
 • Antidoping-arbeid
 • Administrativ oppfølger GU Bane og GU Landevei
 • Samarbeide med Olympiatoppen
 • Regionsamlinger (Equinor)

 

Eddy Knudsen Storsæter – Landslagssjef Terreng Rundbane, Maraton, Utfor og BMX

 • Budsjettering
 • Organisering av reiser/logistikk
 • Uttak av ryttere
 • Coache utøvere og trenere
 • Kvalitetssikre metodikken rundt landslag
 • Administrativ oppfølger GU Terreng

 

Kai Lexberg – Utøverutvikler unge utøvere

 • Utvikling av unge utøvere
 • Landslagleder landevei M-junior
 • Organisering av reiser/logistikk
 • Uttak av ryttere
 • Materialforvalter
 • Regionsamlinger (Equinor)

 

Carl Erik Pedersen – Landslagleder landevei kvinner junior og senior

 • Organisering av reiser/logistikk
 • Samlinger
 • Uttak av ryttere

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.