Velkommen til KCC-24

Postet av Klepp Cykle Club den 8. Aug 2019

 

KCC-24
7. - 8. September 2019

 

KCC 24 er et 24 timers landeveisritt i KCC sin tempoløype rundt Orrevannet i Klepp kommune. Det er en flat trasè på 21 km. Som skal forseres så mange ganger som mulig i løpet av rittet. Rittet er åpent for lag med 1 til 4 deltakere pr. lag


Påmelding på EqTiming

Generell informasjon

 • Inntil 200 syklister kan stille til start i årets utgave av KCC-24
 • Det blir i år kun to øvelser. Èn 12 timers og èn 24 timers klasse
 • Man kan delta som lag eller individuell (lag med 1 person)
 • Alle lag kan bestå av damer, herrer eller mix.
 • Kun en rytter fra hvert lag på banen om gangen. 
 • Det er tillatt med landeveissykkel, CX og MTB. Det er ikke tillatt med tempobøyle.
 • Det er påbudt med lys på sykkelen i tidsrommet f.o.m. kl. 20:00 t.o.m kl. 08:00
  Det skal være av typen fast lys, hvitt foran og rødt bak, kraftig nok til at syklisten kan se ikke bare «bli sett»
 • Ryttere som er på banen skal til enhver tid ha startnummer synlig på ryggen, på det ytterste   plagget på overkroppen. Banevaktene vil stoppe og bortvise ryttere fra banen, dersom de ikke har synlig nummer på ryggen.
 • Tidtakerbrikken sitter i startnummer som festes på hjelmen
 • Det er ikke tillatt med langing til ryttere utenfor depotsonen.
 • All veksling av ryttere skal foregå i depoet. Vekslingssonen har maksimal hastighet på 10 km/t
 • Ved målgang vil dette bli markert med målflagg. Påbegynt runde når målsignalet gis må fullføres for å få tellende runde.
 • Siste runden må være påbegynt før 08:59 (Søndag) og den må fullføres for å være tellende
 • Premiering av raskeste lag, raskeste kvinne og raskeste mann i hvert øvelse (12/24 timer)
 • Arrangøren står fritt til å premiere utvalgte utøvere/lag i tillegg.
 • Påmeldingsavgiften er kr. 499,- pr. person for begge klasser. Dette dekker også kost og losji under hele løpet.
 • NCK turrittreglement gjelder for rittet. Dette finner du her; Link til NCF turrittreglement.
  Alle utøvere plikter å sette seg godt inn i reglementet for å sikre en tryggest mulig gjennomføring av rittet.
 • Det er krav om lisens fra Norges Cykle Forbund. Lisens for arrangementet er tilgjengelig å kjøpe i forbindelse med påmeldingen, dersom man ikke har en helårslisens gjennom sykkelklubb

Praktisk informasjon

 • Rittet starter kl. 09:00 lørdag 7. september for begge øvelser.
 • Vi tilbyr overnatting (gymsal) dusj og toalett ved startområdet. Pris overnatting og frokost lørdag morgen kr. 200,- Bestilles på e-post. NB ha med eget sengetøy.
 • I startområdet vil det være et depot hvor man skal oppbevare syklene når de ikke er i bruk. I området hvor depoet befinner seg vil det også være mulighet for «verkstedshjelp» om man trenger det underveis.
 • Det vil foregå matservering fra Horpestad skule under hele rittet. Varm og kald mat og drikke
 • Ved Horpestad skule gis det adgang til toalett og dusjanlegg
 • Rittet har egen lege/helsepersonell tilgjengelig
 • Startoppstilling vil foregå etter startnummerrangering. Det er arrangørens rett til å kunne gjøre justeringer i startrekkefølgen. Feltet startes som en fellesstart på gitt klokkeslett
 • Kjøretøy fra arrangøren vil kjøre bak siste utøver til målgang.
 • Resultater vises på skjerm fortløpende og på eq-timing.no
 • Rittet vil bli live streamet og vist på storskjerm på Klepp 24 (Hvis vi får det til)

 

KCC henviser til alle deltakere å opptre på en respektfull måte ovenfor konkurrenter, personell og utstyr. Sørg for at alt avfall blir kastet i de oppsatte avfallsdunkene, og at området forlates ryddig og i uskadd stand. Vis respekt for naboer og naboers eiendom

Man kan delta som individuell utøver eller i lag. Antall runder og rundetiden blir målt for hver enkelt utøver og man kan dermed konkurrere innbyrdes i hvert lag, samtidig som man konkurrerer som lag.

Et lag på 4 personer kan seg i mellom bli enige om hvem som skal sykle når. Det er opp til hvert enkelt lag å planlegge hvordan de ønsker å fordele oppgavene under rittet, men kun 1 rytter fra laget kan være på banen av gangen. 

I 2019 er KCC-24 et samarbeid mellom KCC og Klepp Menighet / Stiftelsen Klepp Nye Kyrkje. Overskuddet fra arrangementet går uavkortet til stiftelsen og benyttes til deres formål.


Oversiktskart over start / målområdet